#hoku hanohano artists

Patrick Landez Releases “Hoʻomanaʻo”

Hōkū Hanohano award winning artist, Patrick Landez, has released his new album, “Hoʻomanaʻo”